Op de jaarlijkse ledenvergadering van de Vereniging van Eigenaren dienen de meerjarenbegroting, balans en exploitatierekening gepresenteerd te worden. Om de zaken goed op orde te houden heeft het bestuur het nodige administratieve werk te verrichten. Een correcte administratie voor een VVE is van groot belang.

Aangeboden diensten

In de door mij aangeboden ondersteuning voor de VVE valt onder andere de controle van het betalen van facturen, het opstellen van begrotingen en jaarstukken en het bijhouden van een ledenregister. Inbegrepen bij deze diensten is ook het incasseren van de VVE bijdragen!

Administratieve Dienstverlening Vereniging van Eigenaren
  • Verzorgen van facturen
  • Ondersteuning kascommissie
  • Opstellen begroting
  • Opstellen jaarstukken
  • Incasseren bijdrage VVE
  • Ledenregister bijhouden
  • Opstellen meerjarenbegroting
  • Contact verzekeringsadviseur